Nasze kamienie milowe

Kiedy wizje stają się rzeczywistością

 • 2029

   

  Planowane otwarcie

  Otwarcie est z około 120 uczniami w szkole średniej. W kolejnych latach szkoła będzie stopniowo powiększała swoją działalność do 450 uczniów.

 • 2026 / 2027

  Przygotowania na otwarcie szkoły.

  2026 / 2027

 • 2026

  Planowane rozpoczęcie budowy

  Cały kompleks zostanie wyremontowany zgodnie ze standardami budynków zabytkowych, a niezbędne nowe budynki zostaną wybudowane w okresie budowy.

 • 09.2023

  Przygotowywanie i ogłoszenie ogólnoeuropejskich przetargów na projekt obiektów oraz planowanie i zagospodarowanie, a także zarządzanie projektem na remont istniejących budynków.

  09.2023

 • 08.2023

  Zakończenie zmienionego planu architektonicznego. W tej wersji uwzględniono wymagania wynikające z ramowej koncepcji szkoły.

 • 12.2022

  Kraj związkowy Brandenburgia przyznał 20 milionów euro na remont istniejących budynków zgodnie z wymogami konserwatorskimi. Kolejne 10 milionów euro zostało zadeklarowane prywatnie.

  12.2022

 • 10.2021

  Rząd federalny i rządy krajów związkowych przyznały 4,5 miliona euro na remont dachów z programu finansowania zabytków „Zabytki kultury o wartości narodowej“.

 • 09.2021

  Opracowywanie kluczowych punktów ramowej koncepcji szkoły przez ekspertów podczas warsztatów pomysłów.

  09.2021

 • 03.2021

  Start budowy

  Rozpoczęcie remontu dachu.

 • 11.2020

  Komisja budżetowa niemieckiego parlamentu przyznała dofinansowanie w łącznej wysokości 30 milionów euro na remont istniejących budynków zgodnie z wymogami konserwatorskimi.

  11.2020

 • 08.2020

  Zakończenie architektonicznego planu remontu istniejących budynków i dobudowy nowych.

 • 05.2020

  Na pierwszą fazę remontu dachu zatwierdzono dofinansowanie ze środków federalnych w wysokości 450 tys. euro w ramach IX specjalnego programu na rzecz ochrony zabytków.

  05.2020

 • 07.2019

  Fundacja Roberta Boscha i Fundacja Karla Schlechta zgodziły się wesprzeć serię warsztatów na temat „Szkoły jutra“.

 • 06.2019

  Pełnomocnik rządu federalnego ds. kultury i mediów, minister stanu prof. Monika Grütters przyznaje zespołowi szkół status „narodowo cennego zabytku kultury“.

  06.2019

 • 02.2019

  Kanclerz Niemiec Angela Merkel podkreśla, że projekt jest niezwykle ważny i wart wsparcia dla procesu zjednoczenia Europy i dla Europy.